I. Postępowania prowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych


  Przedmiot zamówienia Termin
złożenia ofert
Termin
otwarcia ofert
Więcej informacji
1 Postępowanie Nr LZA.3071-59/13 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przewodów dla PGE Dystyrbucja SA link do strony - http://www.lublin.pgedystrybucja.pl/auction.php. 2013.04.24 09:30 2013.04.24 10:30
2 Postepowanie Nr LZA.3071-94/13 Dostawa kabli elektroenergetycznych na potrzeby PGE Dystrybucja SA - link do strony: http://www.lublin.pgedystrybucja.pl/auction.php 2014.05.14 09:30
3 Postępowanie Nr LZA.3071-93/13 Dostawa przewodów elektroeneergetycznych dla PGE Dystrybucja SA - link do strony: http://www.lublin.pgedystrybucja.pl/auction.php 2014.05.14 09:30
4 Postępowanie Nr 77/2013 na dostawy ograniczników przepięć SN i nN - LINK DO STRONY: http://zelt.pl/osd/index.php?id=313&str=&idd=6173 2013.07.17 11:00
5 Postepowanie Nr 600/GL/LP/AS/2013 na Dostawa wyłączników WN i SN dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A. - LINK DO STRONY: http://www.skarzysko.pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi.html 2014.05.27 10:00
6 Postepowanie Nr 100/GL/LP/AS/2013 na dostawę wyłączników WN i SN dla potrezb PGE Dystrybucja SA - link do strony: http://www.skarzysko.pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi.html 2013.05.07 10:00 2013.05.07 10:30
7 Postępowanie Nr LZA/WZP/188/2013 na dostawę osprzętu do linii napowietrznych izolowanych nN oraz linii „gołych” SN - link do strony:http://www.dystrybucja.zeb.com.pl/pl/main.php?m=171&p_id=48 2013.12.12 10:00 2013.12.12 11:00
8 http://www.lodz.pgedystrybucja.pl/serwis/index.php?id=114&idd=4787
9 Postepowanie Nr 295/RZ/13/WL/PS/A na dostawy złączy kablowych nN - link do strony: http://www.rzeszow.pgedystrybucja.pl/artykuly.aspx?id=137&mp=onas 2014.02.11 08:00 2014.02.11 09:00
10 Postępowanie Nr LZA/WZP/130/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawy transformatorów mocy 110 kV/SN dla Oddziałów PGE Dystrybucja S.A. w latach 2014 i 2015 - 4 zadania,. LINK DO STRONY: http://www.bialystok.pgedystrybucja.pl/pl/main.php?m=171&p_id=50 2014.02.19 12:00 2014.02.19 12:30
11 Postępowanie Nr LZA.3071-58/13 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kabli dla PGE Dystrybucja SA - link do strony http://www.lublin.pgedystrybucja.pl/auction.php. 2013.04.24 09:30 2013.04.24 10:00
12 Postępowanie Nr 44/RZ/14/PS/A - Wycinka gałęzi drzew i krzewów pod i w pobliżu istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu nN - LINK DO STRONY: http://www.rzeszow.pgedystrybucja.pl/artykuly.aspx?id=137&mp=onas 2014.04.11 10:00 2014.04.11 11:00
13 Postępowanie Nr LZA/WZP/188/2013 Świadczenie przez okres 2 lat i 6 miesięcy usług pocztowych na rzecz Oddziałów PGE Dystrybucja S.A - link do strony : http://www.dystrybucja.zeb.com.pl/pl/main.php?m=171&p_id=47 2013.12.12 09:00 2013.12.12 10:00
14 Postępowanie nr 43/RZ/14/PS/A - Wycinka gałęzi drzew i krzewów pod i w pobliżu istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 15 kV i 110 kV - LINK DO STRONY: http://www.rzeszow.pgedystrybucja.pl/artykuly.aspx?id=137&mp=onas 2014.04.11 08:00 2014.04.11 09:00
15 Postepowanie nr U/64/ŁA/2014 na Wycinka gałęzi i drzew pod liniami napowietrznymi w podziale na 17 zadań - LINK DO STRONY: http://zelt.pl/osd/index.php?id=313&str=&idd=6879 2014.05.06 09:00 2014.05.06 12:00
16 Postępowanie nr 177/14/LZA „WYKONANIE WYCINEK ORAZ PODCINEK DRZEW I KRZEWÓW W POBLIŻU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH SN NA OBSZARZE PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ WARSZAWA W PODZIALE NA 11 CZĘŚCI ” - odpowiedzi na pytania z dnia 17.04.2014 2014.05.07 09:30 2014.05.07 10:00 0177-14-LZA_odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_17.04.2014.pdf
17 Ogłoszenie o zamówieniu post. nr 177/14/LZA - WYKONANIE WYCINEK ORAZ PODCINEK DRZEW I KRZEWÓW W POBLIŻU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH SN NA OBSZARZE PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ WARSZAWA W PODZIALE NA 11 CZĘŚCI 2014.05.07 09:00 2014.05.07 10:00 0177-14-LZA_ogloszenie.pdf
18 Postępowanie nr 177/14/LZA - WYKONANIE WYCINEK ORAZ PODCINEK DRZEW I KRZEWÓW W POBLIŻU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH SN NA OBSZARZE PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ WARSZAWA W PODZIALE NA 11 CZĘŚCI 2014.05.07 09:00 2014.05.07 10:00 0177-14-LZA_SIWZ.zip
19 Postępowanie nr 67/PZWL/2014 ”Dostawa przekładników WN dla PGE Dystrybucja S.A.” - odpowiedzi na pytania z dnia 10.04.2014 2014.04.24 09:30 2014.04.24 10:00 067-PZWL-LZA_odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_10.04.2014.pdf
20 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa przekładników WN dla PGE Dystrybucja S.A.” Znak sprawy – 67/PZWL/2013 2014.04.24 09:30 2014.04.24 10:00 067-PZWL-LZA_odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_14.04.2014.pdf
21 Postępowanie nr 67/PZWL/2013 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa przekładników WN dla PGE Dystrybucja S.A.” - odpowiedzi na pytnia z dnia 16.04.2014 2014.04.24 09:30 2014.04.24 10:00 067-PZWL-LZA_odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_16.04.2014.pdf
22 Dostawa przekładników WN dla PGE Dystrybucja S.A. postępowanie nr 67/PZWL/2013 2014.04.24 09:30 2014.04.24 10:00 067-PZWL-LZA_ogloszenie.pdf
23 Dostawa przekładników WN dla PGE Dystrybucja S.A. postępowanie nr 67/PZWL/2013 2014.04.24 09:30 2014.04.24 10:00 067-PZWL-LZA_SIWZ.pdf
24 Postępowanie nr 1855/13/LZA - Kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania transakcji zbycia nieruchmości w podziale na 4 zadania częściowe: zad. 1) Jednorożec ul. Warszawska dz. nr 1401, zad. 2) Posterunek Energetyczny Korczew, zad. 3) mieszkania zakładowe Góra Kalwaria, zad. 4) mieszkania zakładowe Wyszków Turzyn 2013.11.15 08:00 2013.11.15 08:35 1855_13_siwz.pdf
25 Postępowanie nr 1892/13/LZA - Kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania transakcji zbycia nieruchomości Posterunku Energetycznego Wilga 2013.11.15 08:00 2013.11.15 08:30 1892_13_siwz.pdf
26 1989/13/LZA - zmiana SIWZ uzupełnienie mapek z dnia 23.12.2013 r. - WYKONANIE WYCINEK ORAZ PODCINEK DRZEW I KRZEWÓW W POBLIŻU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH nN, SN i WN NA OBSZARZE PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ WARSZAWA W PODZIALE NA 12 CZĘŚCI 2014.01.08 09:30 2014.01.08 10:00 1989.13.LZA_zmiana_SIWZ_-_uzupelnienie_mapek_-_23.12.2013.zip
27 Postępowanie nr 1989/13/LZA - WYKONANIE WYCINEK ORAZ PODCINEK DRZEW I KRZEWÓW W POBLIŻU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH nN, SN i WN NA OBSZARZE PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ WARSZAWA W PODZIALE NA 12 CZĘŚCI - zmiana SIWZ z dnia 29.11.2013 2014.01.08 09:30 2014.01.08 10:00 1989.13.lza__zmiana_SIWZ_-_uzupelnienie_mapek.zip
28 Postępowanie Nr 238/GD/12/WL na dostawy -Urządzenia układów pomiarowych energii elektrycznej - liczniki statyczne specjalne oraz modemy - ODDZIAŁ RZESZÓW link do strony: http://www.pge-dystrybucja-rzeszow.pl/UserFiles/File/pt12_238_gd_wl_ogl.pdf 2012.12.21 08:00 2012.12.21 09:00 238-GD-12-WL_Liczniki_spec.+modemy_Ogloszenie_o_zamowieniu_ODDZIAL_RZESZOW.pdf
29 Postępowanie nr 31/PZWL/2013 na ”Dostawę fabrycznie nowych uziemiaczy dla PGE Dystrybucja S.A.” - siwz 2013.06.11 10:30 2013.06.11 11:00 31_PZWL_13_LZA_SIWZ_dostawa_nowych_uziemiaczy.pdf
30 31/PZWL/2013 - modyfikacja postępowania na Dostawę fabrycznie nowych uziemiaczy dla PGE Dystrybucja S.A. 2013.06.20 10:30 2013.06.20 11:00 31_PZWL_2013_LZA_modyfikacja_uziemiaczy.pdf
31 Postępowanie 31/PZWL/2013 dostawa fabrycznie nowych uziemiaczy dla PGE Dystrybucja S.A. 2013.06.13 08:32 31_PZWL_2013_odpowiedzi_na_pytania.pdf
32 Postępowanie nr 31/PZWL/2013 na ”Dostawę fabrycznie nowych uziemiaczy dla PGE Dystrybucja S.A.” - ogłoszenie 2013.06.11 10:30 2013.06.11 11:00 31_PZWL_2013_Ogloszenie_dostawa_nowych_uziemiaczy.pdf
33 Postępowanie 38/PZW/2013 - Ochrona osób i mienia dla PGE Dystrybucja S.A. - Odpowiedzi na pytania 7.10.2013 2013.10.16 11:00 2013.10.16 11:30 38_13_LZA_odpowiedzi_na_pytania_7.10.2013_r.pdf
34 Postępowanie nr 38/PZWL/2013 na ochronę osób i mienia dla PGE Dystrybucja S.A. (OGŁOSZENIE) 2013.10.09 11:00 2013.10.09 11:30 38_PZWL_2013_ogloszenie.pdf
35 Postępowanie nr 38/PZWL/2013 na ochronę osób i mienia dla PGE Dystrybucja S.A. (SIWZ) 2013.10.09 11:00 2013.10.09 11:30 38_PZWL_2013_SIWZ.pdf
36 Postępowanie 38/PZW/2013 - Ochrona osób i mienia dla PGE Dystrybucja S.A. - Odpowiedzi na pytania 2013.10.09 11:00 -1.11.30 00:00 38_PZW_2013_Odpowiedzi_na_pytania.pdf
37 Postępowanie 38/PZW/2013 - Odpowiedzi na pytania 2013.10.22 11:00 2013.10.22 11:30 38_PZW_2013_Odpowiedzi_na_pytania_15.10.2013_r.pdf
38 Postępowanie 38/PZW/2013 - Ochrona osób i mienia dla PGE Dystrybucja S.A. - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 2013.10.22 11:00 2013.10.22 11:30 38_PZW_2013_zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf
39 Postępowanie 38/PZW/2013 - Ochrona osób i mienia dla PGE Dystrybucja S.A. - Ogłoszenie zmiana terminu 14.10.2013 2013.10.22 11:00 2013.10.22 11:30 38_PZW_2013_zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf
40 Postępowanie 38/PZW/2013 - Ochrona osób i mienia dla PGE Dystrybucja S.A. - Ogłoszenie zmiana terminu składania ofert 2013.10.16 11:00 -1.11.30 00:00 38__13_LZA_Ogloszenie_zmiana_terminu.pdf
41 Postępowanie 39/PZWL/2013 - Zakup usługi sprzątania budynków i terenów zewnętrznych PGE Dystrybucja S.A." 2013.10.21 11:00 2013.10.21 11:30 39_PZWL_2013_Odpowiedzi_na_pytania_1.10.2013.pdf
42 Postępowanie 39/PZWL/2013 - Zakup usługi sprzątania budynków i terenów zewnętrznych PGE Dystrybucja S.A. - Odpowiedzi na pytania 14.10.2013 2013.10.21 11:00 2013.10.21 11:30 39_PZWL_2013_odpowiedzi_na_pytania_14.10.2013_r.pdf
43 39/PZWL/2013 Zmiana ogłoszenia 27.09.2013 2013.10.21 11:00 2013.10.21 11:30 39_PZWL_2013_Ogloszenie_zmiana.pdf
44 Postępowanie 748/13/LZA - Dostawa 14 szt. fabrycznie nowych samochodów brygadowych ciężarowych z napędem 4x4 o DMC 5,5 t - Odpowiedzi na pytanie 2013.06.18 11:00 2013.06.18 11:30 748_13_LZA_odpowiedzi_na_pytania.pdf
45 Postępowanie 748/13/LZA - Ogłoszenie o postępowaniu Dostawa 14 szt. fabrycznie nowych samochodów brygadowych ciężarowych z napędem 4x4 o DMC 5,5 t 2013.06.18 11:00 2013.06.18 11:30 748_13_LZA_ogloszenie_opublikowane.pdf
46 Postępowanie 748/13/LZA - dostawa 14 szt. fabrycznie nowych samochodów brygadowych ciężarowych z napędem 4x4 o DMC 5,5 t 2013.06.18 11:00 2013.06.18 11:30 748_13_LZA_SIWZ.pdf
47 Postępowanie Nr 753/13/LZA - Informacja o Modyfikacji Ogłoszenia o zamówieniu - 27.03.2013 2013.05.06 10:00 2013.05.06 10:30 753_13_LZA_-_Informacja_o_Modyfikacji_Ogłoszenia_o_zamowieniu_-_27.03.2013.pdf
48 753_13_LZA - Modyfikacja ogloszenia o zamowieniu SIMAP - 26.04.2013 r. 2013.05.17 10:00 2013.05.17 10:30 753_13_LZA_-_Modyfikacja_ogloszenia_o_zamowieniu_SIMAP_-_26.04.2013_r..pdf
49 Postępowanie Nr 753/13/LZA - Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych (przewoźnych) o mocach 160 kVA (8 sztuk) oraz 400 kVA (3 sztuki) wraz z podwoziami (przyczepami) przystosowanymi do ich przewozu dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa - SIWZ 2013.05.06 10:00 2013.05.06 10:30 753_13_LZA_-_Ogloszenie_-_SIMAP_-_23.03.2013_r..pdf
50 Postępowanie Nr 753/13/LZA - Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych (przewoźnych) o mocach 160 kVA (8 sztuk) oraz 400 kVA (3 sztuki) wraz z podwoziami (przyczepami) przystosowanymi do ich przewozu dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa - SIWZ 2013.05.06 10:00 2013.05.06 10:30 753_13_LZA_-_SIWZ_-_22.03.2013_r..pdf
51 Postępowanie Nr 753/13/LZA - Sprostowanie do Ogłoszenia o zamówieniu - SIMAP - 24.04.2013 2013.05.17 10:00 2013.05.17 10:30 753_13_LZA_-_Sprostowanie_do_Ogloszenia_-_SIMAP_-_24.04.2013.pdf
52 Postępowanie Nr 753/13/LZA - Sprostowanie do Ogłoszenia o zamówieniu - SIMAP - 29.03.2013 2013.05.06 10:00 2013.05.06 10:30 753_13_LZA_-_Sprostowanie_do_Ogloszenia_-_SIMAP_-_29.03.2013.pdf
53 Postępowanie 754/13/LZA Zakup samochodów kablowych - Odpowiedzi na pytania 2013.08.09 11:00 2013.08.09 11:30 754_13_LZA_Odpowiedzi_na_pytania.pdf
54 Postępowanie 754/13/LZA - Zakup i dostawa samochodów kablowych 2013.08.09 11:00 2013.08.09 11:30 754_13_LZA_odpowiedzi_na_pytania_2.08.2013_r.pdf
55 Postępowanie 754/13/LZA - Ogloszenie zakup i dostawa samochodów kablowych 2013.05.27 10:30 2013.05.27 11:00 754_13_LZA_Ogloszenie_opublikowane_2013-OJS075-126042-pl.pdf
56 Postępowanie 754/13/LZA - Zmiana ogloszenia - Zakup i dostawa samochodów kalowych. 2013.05.27 10:30 2013.05.27 11:00 754_13_LZA_ogloszenie_zmiana_wyslane.pdf
57 Postępowanie 754/13/LZA - SIWZ Zakup i dostawa samochodów kablowych 2013.05.27 10:30 2013.05.27 11:00 754_13_LZA_SIWZ.pdf
58 Postępowanie 754/13/LZA - SIWZ - Zakup samochodów kablowych 2013.08.09 11:00 2013.08.09 11:30 754_13_LZA_SIWZ_Zakup_i_dostawa_wozow_kablowych.pdf
59 Postępowanie nr 755/13/LZA w trybie przetargu nieograniczonego pt. "WYKONANIE WYCINEK ORAZ PODCINEK DRZEW I KRZEWÓW W POBLIŻU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH nN I SN" 2013.05.22 09:00 2013.05.22 10:00 755.13.LZA_-_Komplet.zip
60 Postępowanie nr 915/13/LZA w trybie przetarg nieograniczony na Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2013.05.14 08:30 2013.05.14 09:00 915_13_LZA_ogloszenie_siwz_tonery.pdf
61 Postępowanie Nr 753/13/LZA - Informacja o Modyfikacji Ogłoszenia o zamówieniu - 27.03.2013 2013.05.06 10:00 2013.05.06 10:30 ENOTICES_ZEWT-D-2013-042735-F14-PL.pdf
62 Postępowanie Nr 753/13/LZA - Informacja o Modyfikacji Ogłoszenia o zamówieniu - 24.04.2013 2013.05.17 10:00 2013.05.17 10:30 ENOTICES_ZEWT-D-2013-055887-F14-PL.pdf
63 Postępowanie 39/PZWL/2013 - Zakup usługi sprzątania terenów zewnętrznych i wewnętrznych dla PGE Dystrybucja S.A. - Odpowiedzi na pytania 7.10.2013 2013.10.21 11:00 2013.10.21 11:30 odpowiedzi_7.10.2013.7z
64 Odpowiedzi na pytania do post. nr 1562/13/LZA - Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej na podstawie koncepcji (rozbudowa o 2 pola 110 kV RPZ Grodzisk Mazowiecki) 2013.10.16 09:30 2013.10.16 10:04 odpowiedzi_na_pytania_do_post._nr_1562.13.LZA.pdf
65 Postępowanie 39/PZWL/2013 - Zakup usługi sprzątania terenów wewnętrznych i zewnętrznych dla PGE Dystrybucja S.A. 2013.10.21 11:00 2013.10.21 11:30 odpowiedzi_na_pytania_wraz_z_zalacznikami_27.09.2013.7z
66 Ogłoszenie - postępowanie nr 1989/13/LZA pn. "WYKONANIE WYCINEK ORAZ PODCINEK DRZEW I KRZEWÓW W POBLIŻU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH nN, SN i WN NA OBSZARZE PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ WARSZAWA W PODZIALE NA 12 CZĘŚCI" 2014.01.08 09:30 2014.01.08 10:00 ogloszenie_1989.13.LZA.pdf
67 Postępowanie nr 39/PZW/2013 - Zakup usługi sprzątania budynków i terenów zewnętrznych PGE Dystrybucja S.A.- Ogłoszenie 2013.10.21 11:00 2013.10.21 11:30 ogloszenie_27.08.2013_r._opublikowane.pdf
68 Postępowanie 754/13/LZA - Ogłoszenie - Zakup samochodów kablowych 2012.08.09 11:00 2013.08.09 11:30 Ogloszenie_3.07.2013_r._samochody_kablowe.pdf
69 Postępowanie nr 755/13/LZA w trybie przetargu nieograniczonego pt. "WYKONANIE WYCINEK ORAZ PODCINEK DRZEW I KRZEWÓW W POBLIŻU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH nN I SN" 2013.05.22 09:00 2013.05.22 10:00 ogloszenie_755.13.LZA.pdf
70 Postepowanie nr 773/13/LZA w trybie przetargu nieograniczonego pt. "WYKONANIE WYCINEK ORAZ PODCINEK DRZEW I KRZEWÓW W POBLIŻU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 110 kV" 2013.05.24 09:00 2013.05.24 10:00 ogloszenie_773.13.LZA.pdf
71 Postępowanie Nr 43/RZ/13/PS na Wycinka gałęzi drzew i krzewów pod i w pobliżu istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych nN - link do strony : http://www.pge-dystrybucja-rzeszow.pl/artykuly.aspx?id=137&mp=onas 2013.04.19 08:00 2013.04.19 12:34 OGLOSZENIE_NR_43-RZ-13-PS.pdf
72 Postępowanie 14/W/2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_Ubezpieczenie_floty.pdf
73 Postępowanie 39/PZW/2013 - Ogłoszenie zmiana 2013.10.21 11:00 2013.10.21 11:30 ogłoszenie_zmiana_27.08.2013_r..pdf
74 Postepowanie nr ZPU/778/2013 na wykonanie wycinki drzew i krzewów pod linią oraz w pobliżu linii 15kV - link do strony: http://zamosc.pgedystrybucja.pl/przetargi/?q=node/4141 2013.10.24 11:00 Ogłoszenie_ZPU_778_2013.pdf
75 Postępowanie nr OS/RI/103/JZ/2013 - Przebudowa linii 110 kV relacji: Stacja Bór – GPZ Suchedniów – GPZ Występa – Stacja Kielce Piaski - odpowiedzi na pytania z dnia 04.11.2013 2013.11.13 09:00 2013.11.13 10:00 OS.RI.103.JZ.2013_ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_Z_DNIA_04.11.2013.pdf
76 Postępowanie nr OS/RI/103/JZ/2013 - Przebudowa linii 110 kV relacji: Stacja Bór – GPZ Suchedniów – GPZ Występa – Stacja Kielce Piaski - odpowiedzi na pytania z dnia 31.10.2013 2013.11.13 09:00 2013.11.13 10:00 OS.RI.103.JZ.2013_ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_Z_DNIA_31.10.2013.pdf
77 Postępowanie nr OS/RI/103/JZ/2013 - Przebudowa linii 110 kV relacji: Stacja Bór - GPZ Suchedniów - GPZ Występa - Stacja Kielce Piaski - OGŁOSZENIE 2013.11.13 09:00 2013.11.13 10:00 OS.RI.103.JZ.2013_ogloszenie.pdf
78 Postępowanie nr OS/RI/103/JZ/2013 - zmiana SIWZ z dnia 05.11.2013 2013.11.13 09:00 2013.11.13 10:00 OS.RI.103.JZ.2013_zmiana_SIWZ_05.11.2013.pdf
79 Postępowanie nr OS/RI/103/JZ/2013 - zmiana SIWZ z dnia 06.11.2013 2013.11.13 09:00 2013.11.13 10:00 OS.RI.103.JZ.2013_zmiana_SIWZ_06.11.2013.pdf
80 Postępowanie Nr 753/13/LZA - Wyjaśnienia, Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenia - 24.04.2013 2013.05.17 10:00 2013.05.17 10:30 Postepowanie_Nr_753_13_LZA_-_Wyjasnienia_Modyfikacja_SIWZ_i_Ogloszenia_-_24.04.2013.pdf
81 Postępowanie Nr 753/13/LZA - Wyjaśnienia/Modyfikacja treści SIWZ - 03.04.2013 2013.05.06 10:00 2013.05.06 10:30 Postepowanie_Nr_753_13_LZA_-_Wyjasnienia_Modyfikacja_tresci_SIWZ_-_03.04.2013.pdf
82 Postępowanie Nr 753/13/LZA - Wyjaśnienia treści SIWZ - 26.04.2013 2013.05.17 10:00 2013.05.17 10:30 Postepowanie_Nr_753_13_LZA_-_Wyjasnienia_tresci_SIWZ_-_26.04.2013.pdf
83 Postępowanie Nr 753/13/LZA - Wyjaśnienia treści SIWZ - 2 - 30.04.2013 r. 2013.05.17 10:00 2013.05.17 10:30 Postepowanie_Nr_753_13_LZA_-_Wyjasnienia_tresci_SIWZ_-_2_-_30.04.2013.pdf
84 Postępowanie Nr 753/13/LZA - Wyjaśnienia treści SIWZ - 30.04.2013 2013.05.17 10:00 2013.05.17 10:30 Postepowanie_Nr_753_13_LZA_-_Wyjasnienia_tresci_SIWZ_-_30.04.2013.pdf
85 Postępowanie Nr LZA.3071-93/12 dostawa przewodów - WYNIKI 22.06.2012 Postepowanie_nr_LZA.3071-9312_-_DOSTAWA_PRZEWODOW_-_WYNIKI_22.06.2012.pdf
86 Postepowanie Nr LZA.3071-92/12 na dostawę kabli dla PGE Dystrybucja SaA oraz PGE Górnictwo i energetyka Konwencjonalna SA - WYNIKI 20.06.2012 Postepowanie_Nr_LZA_3071-9212_na_dostawe_kabli_na_potrzeby_PGE_Dystyrbucja_SA_oraz_PGE_Gornictwo_i_Energetyka_Konwencjonalna_-_WYNIKI_20.06.2012.pdf
87 Postępowanie Nr 12/W/2012 - Usługi sprzątania budynków i terenów zewnętrznych PGE Dystrybucja S.A. - Rozstrzygnięcie postępowania rozstrzygniecie_post._12_W_2012.pdf
88 Rozstrzygnięcie postępowania 14/W/2012 - Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów spółek GK PGE rozstrzygniecie_ubezpieczenia_floty_GK_PGE.pdf
89 Postepowanie nr 179/GD/13/WL/PS/A - Urządzenia układów pomiarowych energii elektrycznej - liczniki statyczne specjalne oraz modemy, link do strony: http://www.rzeszow.pgedystrybucja.pl/artykuly.aspx?id=137&mp=onas 2013.11.22 08:00 SIWZ.pdf
90 SIWZ 1989/13/LZA - postępowanie pn. „WYKONANIE WYCINEK ORAZ PODCINEK DRZEW I KRZEWÓW W POBLIŻU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH nN, SN i WN NA OBSZARZE PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ WARSZAWA W PODZIALE NA 12 CZĘŚCI" 2014.01.08 09:30 2014.01.08 10:00 SIWZ_1989.13.LZA.zip
91 Postepowanie nr 773/13/LZA w trybie przetargu nieograniczonego pt. "WYKONANIE WYCINEK ORAZ PODCINEK DRZEW I KRZEWÓW W POBLIŻU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 110 kV" 2013.05.24 09:00 2013.05.24 10:00 SIWZ_77.13.LZA.pdf
92 Postępowanie nr OS/RI/103/JZ/2013 - Przebudowa linii 110 kV relacji: Stacja Bór - GPZ Suchedniów - GPZ Występa - Stacja Kielce Piaski - siwz 2013.11.13 09:00 2013.11.13 10:00 SIWZ_OS.RI.103.JZ.2013.zip
93 Postępowanie 39/PZW/2013 SIWZ Zakup usługi sprzątania budynków i terenów zewnętrznych PGE Dystrybucja S.A. 2013.10.21 11:00 2013.10.21 11:30 SIWZ_PGE_Dystrybucja_S.A.7z
94 Ogłoszenie zmiana - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych - postepowanie nr 1442/12/LZA - Przasnysz Chorzele 2013.03.22 10:30 2013.02.22 11:00 zmiana_ogloszenia.pdf

Do odczytania pliku PDF należy użyć darmowego programu: Adobe Acrobat Reader

 
http://warszawa.pgedystrybucja.pl/printer.php?pid=96