I. Postępowania prowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych


  Przedmiot zamówienia Termin
złożenia ofert
Termin
otwarcia ofert
Więcej informacji
1 Postepowanie nr LZA/ZW/140/2014 Dostawy prasek, zestawów do cięcia kabli oraz nożyc elektrohydraulicznych - postępowanie wspolne: LINK DO STRONY:http://bialystok.pgedystrybucja.pl/pl/main.php?m=176&p_id=2127 2014.07.31 12:00 2014.07.31 12:30
2 Postępowanie nr LZA/ZW/141/2014 - LZA/ZW/141/2014 - Dostawy narzędzi do obróbki kabli i przewodów - postepowanie wspólne LINK DO STRONY: http://bialystok.pgedystrybucja.pl/pl/main.php?m=176&p_id=2128 2014.07.31 12:00 2014.07.31 13:00
3 Postepowanie Nr LZA.3071-94/13 Dostawa kabli elektroenergetycznych na potrzeby PGE Dystrybucja SA - link do strony: http://www.lublin.pgedystrybucja.pl/auction.php 2014.05.14 09:30
4 Postępowanie Nr LZA.3071-93/13 Dostawa przewodów elektroeneergetycznych dla PGE Dystrybucja SA - link do strony: http://www.lublin.pgedystrybucja.pl/auction.php 2014.05.14 09:30
5 Postepowanie NR LZA.3071-100/15 - na Dostawę obuwia roboczego (półbuty) na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. na lata 2015-2016 - POSTEPOWANIE WSPÓLNE, LINK DO STRONY: http://www.lublin.pgedystrybucja.pl/auction.php 2015.03.03 09:00 2015.03.03 10:00
6 Postępowanie Nr 362/RS/14/WL - Opracowanie i dalsza aktualizacja „Analizy dostępnych mocy przyłączeniowych dla źródeł wytwórczych przyłączanych do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. o napięciu znamionowym powyżej 1 kV - LINK DO STRONY: http://www.rzeszow.pgedystrybucja.pl/artykuly.aspx?id=137&mp=onas 2014.12.05 08:00 2014.12.05 09:00
7 Postępowanie Nr 245/IP/14/A na Budowa stacji 110/15kV Rzeszów Dworzysko oraz linii zasilających 110kV w miejsc. Pogwizdów Nowy gm. Głogów Małopolski - POSTĘPOWANIE WSPÓLNE - LINK DO STRONY: http://www.rzeszow.pgedystrybucja.pl/artykuly.aspx?id=137&mp=onas 2014.09.19 08:00 2014.09.19 09:00
8 Postepowanie Nr 600/GL/LP/AS/2013 na Dostawa wyłączników WN i SN dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A. - LINK DO STRONY: http://www.skarzysko.pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi.html 2014.05.27 10:00
9 Postepowanie nr LZA/WZP/255/2014 na Dostawy transformatorow SN/nN na potrzeby Oddziałów PGE Dystrybucja S.A. w roku 2015 - POSTEPOWANIE WSPOLNE - LINK DO STRONY: www.bialystok.pgedystrybucja.pl ; LINK nr 2 : http://bialystok.pgedystrybucja.pl/pl/main.php?m=171&p_id=62 2014.12.11 12:00 2014.12.11 12:30
10 Postępowanie nr ZPD/1245-P/2014 na Dostawę rozłączników napowietrznych i wnętrzowych SN oraz rozłączników bezpiecznikowych słupowych nN - POSTEPOWANIE WSPÓLNE, LINK DO STRONY: http://zamosc.pgedystrybucja.pl/przetargi/?q=node/5714 2015.01.08 11:00 2015.01.08 12:00
11 Postępowanie nr LZA.3071-409/14 - Dostawę obuwia roboczego i ochronnego na potrzeby PGE Dystrybucja SA - POSTĘPOWANIE WSPÓLNE , LINK DO STRONY: http://www.lublin.pgedystrybucja.pl/auction.php 2014.12.02 09:00 2014.12.02 10:00
12 Postępowanie nr 213/GL/LP/IS/2014 na Dostawa słupów i żerdzi SN, nN dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A.” - LINK DO STRONY: http://skarzysko.pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi.html 2014.07.08 09:30 -1.11.30 00:00
13 Postępowanie Nr 259/LZ/14/WL/PS/A - Dostawa osprzętu do linii kablowych SN i nN - POSTĘPOWANIE WSPÓLNE - LINK DO STRONY: http://www.rzeszow.pgedystrybucja.pl/artykuly.aspx?id=137&mp=onas 2015.02.24 08:00
14 Postepowanie Nr 338/SŁ/14/WL/A -Dostawa i montaż regeneratorów dla połączenia sieci PGE Dystrybucja S.A.” POSTĘPOWANIE WSPÓLNE - LINK DO STRONY: link do strony OR: http://www.rzeszow.pgedystrybucja.pl/artykuly.aspx?id=137&mp=onas 2015.01.21 08:00
15 Postępowanie nr LZA/WZP/105/2014 - Dostawy transformatorów Sn/nN na potrzeby Oddziałów PGE Dystrybucja S.A. w roku 2014 - LINK DO STRONY: http://bialystok.pgedystrybucja.pl/pl/main.php?m=171&p_id=56 2014.06.26 12:00 2014.06.26 12:30
16 Postępowanie Nr 02/PN/U/RZ/2014 na Budowę i wdrożenie Centralnego Systemu Obsługi Rynku Bilansującego (CSORB) w PGE Dystrybucja S.A. - LINK DO STRONY: http://www.pgedystrybucja.pl/auction.php 2014.06.12 11:00 2014.06.12 11:15
17 Postępowanie Nr ZWL/OLT/03/2014 na Dostawa elektronarzędzi dla PGE Dystrybucja S.A. - WSPÓLNE MODYFIKACJA FORMULARZA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - LINK DO STRONY: http://zelt.pl/osd/index.php?id=647&str=&idd=7753 2014.09.03 09:00
18 Postępowanie Nr 234/RZ/14/PS - Wycinka gałęzi drzew i krzewów pod i w pobliżu istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 15 kV i 110 kV - LINK DO STRONY: http://www.rzeszow.pgedystrybucja.pl/artykuly.aspx?id=137&mp=onas 2014.10.10 08:00 2014.10.10 09:00
19 Postępowanie nr ZWL/OLT/01/2014 na Dostawy izolatorów dla Oddziałów PGE Dystrybucja S.A.” - LINK DO STRONY: http://zelt.pl/osd/index.php?id=313&str=&idd=7027 2014.06.06 10:00 2014.06.06 11:00
20 Postępowanie Nr 748/GL/LZA/AB/2014 - Zakup urządzeń sieci IT dla PGE Dystrybucja S.A - LINK DO STRONY: http://skarzysko.pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi.html ; LINK DO OGŁOSZENIA: http://skarzysko.pgedystrybucja.pl/przetargi/ogloszenia/748.pdf 2014.12.22 09:00 2014.12.22 11:00
21 Postępowanie Nr ZWL/OŁM/03/2014 - Zakup sprzętu i narzędzi używanych do pracy przy wycince podrostów i gałęzi przy liniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” POSTĘPOWANIE WSPÓLNE, LINK DO STRONY: http://www.lodz.pgedystrybucja.pl/serwis/index.php?id=114&idd=6718 2014.10.06 10:00
22 Postępowanie nr ZWL/OLT/01/2015 na Dostawy ograniczników przepięć nN i SN dla Oddziałów PGE Dystrybucja S.A.- POSTEPOWANIE WSPÓLNE , LINK DO STRONY: http://zelt.pl/osd/index.php?id=313&str=&idd=8380 2015.03.26 10:00 2015.03.26 11:30
23 Postępowanie Nr 450/GL/LZA/AS/2014 - Dostawa odzieży ochronnej (trudnopalnej) dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A.” postepowanie wspólne - LINK DO STRONY: http://www.skarzysko.pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi.html 2014.11.05 09:00 2014.11.05 10:00
24 Postępowanie Nr 460/GL/LZA/AS/2014 - Dostawa odzieży roboczej dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A.” - postępowanie wspólne - LINK DO STRONY: http://www.skarzysko.pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi.html 2014.11.05 09:00 2014.11.05 10:15
25 Postępowanie nr ZWL/OLT/02/2014 na Dostawy wkładek bezpiecznikowych, zwieraczy, osłon oraz topików dla Oddziałów PGE Dystrybucja S.A - LINK DO STRONY: http://zelt.pl/osd/index.php?id=313&str=&idd=7366 2014.07.30 10:00 2014.07.30 11:00
26 Postępowanie nr LZA.3071-171/15 na dostawy kabli dla PGE Dystrybucja SA - link do strony:http://www.lublin.pgedystrybucja.pl/auction.php 2015.05.20 09:30
27 Postępowanie Nr LZA.3071-172/15 na dostawy przewodów dla PGE Dystyrbucja SA - link do strony:http://www.lublin.pgedystrybucja.pl/auction.php 2015.05.20 09:30
28 Postepowanie nr U/64/ŁA/2014 na Wycinka gałęzi i drzew pod liniami napowietrznymi w podziale na 17 zadań - LINK DO STRONY: http://zelt.pl/osd/index.php?id=313&str=&idd=6879 2014.05.06 09:00 2014.05.06 12:00
29 Postępowanie Nr 257/LA/14/WL/A - Wykonanie przeglądów okresowych oraz usługi serwisowania i napraw bieżących urządzeń klimatyzacyjnych i central wentylacyjnych zainstalowanych w obiektach stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. w latach 2015 – 2016, LINK DO STRONY: http://www.rzeszow.pgedystrybucja.pl/artykuly.aspx?id=137&mp=onas 2014.12.11 08:00 2014.12.11 09:00
30 Postępowanie nr 1212/PZWL/14/LZA - PROCEDURA OGRANICZONA -Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego proces przyłączania nowych odbiorców i źródełwytwórczych (PNO) do sieci dystrybucyjnej w PGE Dystrybucja S.A. 2014.10.24 11:00 1212.PZWL.14.LZA_-_PNO_ogloszenie_+_wniosek.zip
31 Postępowanie nr 1367/14/LZA w trybie przetargu nieograniczonego - WYKONANIE WYCINEK ORAZ PODCINEK DRZEW I KRZEWÓW W POBLIŻU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH NA OBSZARZE PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ WARSZAWA W PODZIALE NA 20 CZĘŚCI 2015.02.04 09:00 2015.02.04 10:00 1367.14.LZA_ogloszenie_wycinka.pdf
32 Postępowanie nr 1367/14/LZA w trybie przetargu nieograniczonego - WYKONANIE WYCINEK ORAZ PODCINEK DRZEW I KRZEWÓW W POBLIŻU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH NA OBSZARZE PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ WARSZAWA W PODZIALE NA 20 CZĘŚCI 2015.02.04 09:00 2015.02.04 10:00 1367.14.LZA_SIWZ_cz.1.zip
33 Postępowanie nr 1367/14/LZA w trybie przetargu nieograniczonego - WYKONANIE WYCINEK ORAZ PODCINEK DRZEW I KRZEWÓW W POBLIŻU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH NA OBSZARZE PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ WARSZAWA W PODZIALE NA 20 CZĘŚCI 2015.02.04 09:00 2015.02.04 10:00 1367.14.LZA_SIWZ_cz.2.zip
34 Postępowanie nr 1367/14/LZA w trybie przetargu nieograniczonego - WYKONANIE WYCINEK ORAZ PODCINEK DRZEW I KRZEWÓW W POBLIŻU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH NA OBSZARZE PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ WARSZAWA W PODZIALE NA 20 CZĘŚCI 2015.02.04 09:00 2015.02.04 10:00 1367.14.LZA_SIWZ_cz.3.zip
35 Postępowanie nr 1367/14/LZA w trybie przetargu nieograniczonego - WYKONANIE WYCINEK ORAZ PODCINEK DRZEW I KRZEWÓW W POBLIŻU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH NA OBSZARZE PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ WARSZAWA W PODZIALE NA 20 CZĘŚCI 2015.02.04 09:00 2015.02.04 10:00 1367.14.LZA_SIWZ_cz.4.zip
36 Postępowanie nr 1367/14/LZA w trybie przetargu nieograniczonego - WYKONANIE WYCINEK ORAZ PODCINEK DRZEW I KRZEWÓW W POBLIŻU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH NA OBSZARZE PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ WARSZAWA W PODZIALE NA 20 CZĘŚCI 2015.02.04 09:00 2015.02.04 10:00 1367.14.LZA_SIWZ_cz.5.zip
37 Postępowanie nr 1367/14/LZA w trybie przetargu nieograniczonego - WYKONANIE WYCINEK ORAZ PODCINEK DRZEW I KRZEWÓW W POBLIŻU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH NA OBSZARZE PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ WARSZAWA W PODZIALE NA 20 CZĘŚCI 2015.02.04 09:00 2015.02.04 10:00 1367.14.LZA_SIWZ_cz.6.zip
38 Postępowanie nr 1367/14/LZA w trybie przetargu nieograniczonego - WYKONANIE WYCINEK ORAZ PODCINEK DRZEW I KRZEWÓW W POBLIŻU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH NA OBSZARZE PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ WARSZAWA W PODZIALE NA 20 CZĘŚCI 2015.02.04 09:00 2015.02.04 10:00 1367.14.LZA_SIWZ_cz.7.zip
39 Postępowanie nr 1452/14/LZA w trybie przetargu nieograniczonego - WYKONANIE WYCINEK ORAZ PODCINEK DRZEW I KRZEWÓW W POBLIŻU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH WN NA OBSZARZE PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ WARSZAWA 2015.02.04 09:00 2015.02.04 10:00 1452.14.LZA_ogloszenie_wycinka.pdf
40 Postępowanie nr 1452/14/LZA w trybie przetargu nieograniczonego - WYKONANIE WYCINEK ORAZ PODCINEK DRZEW I KRZEWÓW W POBLIŻU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH WN NA OBSZARZE PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ WARSZAWA 2015.02.04 09:00 2015.02.04 10:00 1452.14.LZA_SIWZ_wycinka.pdf
41 Postępowanie nr 1675/14/LZA w trybie przetargu nieograniczonego - „Dostawa w roku 2015, 28 sztuk transformatorów na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn: „Obniżenie strat energii elektrycznej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa - rozszerzenie projektu” 2015.02.19 09:30 2015.02.19 10:00 1675.14.LZA_odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_12.02.2015.pdf
42 Postępowanie nr 1675/14/LZA w trybie przetargu nieograniczonego - „Dostawa w roku 2015, 28 sztuk transformatorów na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn: „Obniżenie strat energii elektrycznej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa - rozszerzenie projektu” 2015.02.19 09:30 2015.02.19 10:00 1675.14.LZA_ogloszenie.pdf
43 Postępowanie nr 1675/14/LZA w trybie przetargu nieograniczonego - „Dostawa w roku 2015, 28 sztuk transformatorów na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn: „Obniżenie strat energii elektrycznej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa - rozszerzenie projektu” 2015.02.19 09:30 2015.02.19 10:00 1675.14.LZA_SIWZ.pdf
44 Postępowanie nr 1367/14/LZA w trybie przetargu nieograniczonego - WYKONANIE WYCINEK ORAZ PODCINEK DRZEW I KRZEWÓW W POBLIŻU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH NA OBSZARZE PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ WARSZAWA W PODZIALE NA 20 CZĘŚCI 2015.02.04 09:00 2015.02.04 10:00 odp_na_pytania_26.01.2014.pdf

Do odczytania pliku PDF należy użyć darmowego programu: Adobe Acrobat Reader

 
http://warszawa.pgedystrybucja.pl/printer.php?pid=96