logo mówi±ca strona internetowa
grafika

Komunikat

Ostrzegamy przed sfałszowanymi informacjami o zmianie konta bankowego Spółki WIĘCEJ

INFORMACJA O WYMIANIE LEGALIZACYJNEJ LICZNIKÓW NA TERENIE REJONÓW ENERGETYCZNYCH LEGIONOWO, PRUSZKÓW, JEZIORNA

więcej

Dofinansowanie unijne projektu pn. „Ograniczenie strat energii elektrycznej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

więcej

Pr±d - mój bezpieczny przyjaciel

Program edukacyjny "Pr±d - mój bezpieczny przyjaciel"

Bezpieczna lekcja - o pr±dzie dla najmłodszych .Więcej

Informacja dla Klientów

Prosimy, informujcie nas Państwo o zauważonych nieprawidłowo¶ciach. WIĘCEJ

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa uczestniczy w realizacji projektu SDZP

Dofinansowanie unijne projektu pn. „Wymiana transformatorów mocy w celu zmniejszenia strat dystrybucji energii w PGE Dystrybucja S.A.


więcej


Dla Klienta Taryfa Kontakt Informacje o wył±czeniach

Pliki do pobrania


Wnioski przył±czeniowe

Grupa II

Podmioty, których urz±dzenia, instalacje i sieci s± przył±czane bezpo¶rednio do sieci o napięciu znamionowym 110 kV.    POBIERZ PLIK

Grupa III

Podmioty, których urz±dzenia, instalacje i sieci s± przył±czane bezpo¶rednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV.     POBIERZ PLIK

Grupa IV

Podmioty, których urz±dzenia, instalacje i sieci s± przył±czane bezpo¶rednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przył±czeniowej większej niż 40 kW lub pr±dzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze pr±dowym większym niż 63 A.    POBIERZ PLIK

Grupa V

Podmioty, których urz±dzenia, instalacje i sieci s± przył±czane bezpo¶rednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przył±czeniowej nie większej niż 40 kW lub pr±dzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze pr±dowym nie większym niż 63 A.    POBIERZ PLIK

Grupa VI

Podmioty, których urz±dzenia, instalacje i sieci s± przył±czane do sieci  poprzez tymczasowe przył±cze, które będzie na zasadach okre¶lonych w umowie zast±pione przył±czem docelowym, lub podmioty, których urz±dzenia, instalacje i sieci s± przył±czane do sieci na czas okre¶lony, lecz nie dłuższy niż 1 rok.

Przył±czenie do sieci o napięciu do 1 kV - POBIERZ PLIK

Przył±czenie do sieci o napięciu powyżej 1 kV - POBIERZ PLIK

 

Wniosek o wydanie o¶wiadczenia o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej POBIERZ PLIK


Bilans mocy w budynku wielolokalowym - POBIERZ PLIK

 

Wnioski dla wytwórców  

 1. Wniosek o okre¶lenie warunków przył±czenia dla wytwórców POBIERZ PLIK
 2. Zał±cznik A Specyfikacja techniczna turbiny wiatrowej POBIERZ PLIK
 3. Zał±cznik B Specyfikacja techniczna turbiny i generatora POBIERZ PLIK
 4. Zał±cznik C Specyfikacja techniczna Ľródeł fotowoltaicznych POBIERZ PLIK
 5. Zgłoszenie przyłaczenia mikroinstalacji POBIERZ PLIK
 6.  
 
Procedury przył±czeniowe
       1. Procedura przył±czania Odbiorców POBIERZ PLIK
       2. Procedura przył±czania Wytwórców POBIERZ PLIK
       3. Procedura przył±czania mikroinstalacji POBIERZ PLIK
       4. Wymagania dla układów pomiarowych energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach POBIERZ PLIK
       5. Zgłoszenia do sprawdzenia lub odbioru technicznego POBIERZ PLIK
       6.
O¶wiadczenie o wykonaniu instalacji POBIERZ PLIK
       7. O¶wiadczenie o wykonaniu małej instalacji OZE POBIERZ PLIK
       8.
O¶wiadczenie o wykonaniu mikroinstalacji OZE POBIERZ PLIK

Wniosek o zmianę Sprzedawcy - POBIERZ PLIK

Lista Sprzedawców posiadaj±cych podpisan± umowę na ¶wiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa - POBIERZ PLIK

 

 

Wniosek o wydanie warunków usunięcia kolizji - POBIERZ PLIK


Zestawienie wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w Grupie Kapitałowej PGE

 • Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych - linie 110kV POBIERZ PLIK
 • Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych - linie kablowe SN POBIERZ PLIK
 • Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych - linie napowietrzne SN POBIERZ PLIK
 • Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych - linie niskich napięć (nN) POBIERZ PLIK
 • Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych - pomiary POBIERZ PLIK
 • Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych - stacje transformatorowe 110kV/SN POBIERZ PLIK
 • Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych - stacje transformatorowe SN/nN POBIERZ PLIK


 Instrukcja organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA z udziałem firm zewnętrznych POBIERZ PLIK

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urz±dzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. POBIERZ PLIK

  Zasady samodopuszczeń zespołów obcych wykonawców wykonuj±cych prace przy urz±dzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa   POBIERZ PLIK


Instrukcja prowadzenia ruchu i eksploatacji stacji transformatorowej POBIERZ PLIK

 


 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD):

 • Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)-  POBIERZ PLIK

 • Karta aktualizacji nr /1/2009 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - czę¶ć ogólna POBIERZ PLIK 
 • Karta aktualizacji nr B/1/2010 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - czę¶ć szczegółowa POBIERZ PLIK
 • Formularz zgłoszeniowy uwag do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarz±dzanie ograniczeniami systemowymi POBIERZ PLIK
 • Komunikat OSD w sprawie procesu konsultacji projektu karty aktualizacji B/1/2010 IRiESD - Bilansowanie systemu i arz±dzanie ograniczeniami systemowymi POBIERZ PLIKTabela podmiotów ubiegaj±cych się o przył±czenie Ľródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV  na terenie działania PGE Dystrybucja S.A.

Tabela ł±cznej dostępnej mocy przył±czeniowej [MW] dla Ľródeł przył±czanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV na terenie PGE Dystrybucja S.A.
 

Instrukcja dotycz±ca sposobu dokonywania odczytów wskazań licznika elektronicznego W-1 POBIERZ PLIK

 

Instrukcja dotycz±ca sposobu dokonywania odczytów wskazań licznika elektronicznego W-2 POBIERZ PLIK

 

Cennik usług wykonywanych na zlecenie Klienta POBIERZ PLIK


Umowa wykonania usługi  POBIERZ PLIK

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa - wszelkie prawa zastrzeżone. newsletter Zamów newsletter

Cookies w PGE Dystrybucja S.A.
Używamy informacji zapisanych za pomoc± cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służ±cym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotycz±ce cookies. Korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza, że będ± one zapisane. zgadzam się